ul. Mikołaja Reja 12
35-211 Rzeszów
502 046 602
691 631 638
Realizacje Projektowe

 

PROJEKT BUDOWLANY SIECI I INSTALACJI DLA BUDYNKU PRZETWÓRSTWA OWOCÓW "DREHER POLAND" W MIEJSCOWOŚCI KOPRZYWNICA

Opis: Dla budynku o powierzchni 7 023 m2 zaprojektowano:
- sieci zewnętrzne kanalizacji deszczowej, sanitarnej, przyłącz wodociągowy, przepompownie ścieków wraz ze zbiornikiem retencyjnym
- instalacje wodociągową, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, technologicznej,
- kotłownie parową o mocy 10MW, instalacje grzewcze,
- instalację wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej dla części biurowej oraz socjalnej

 

 

 

 

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY DLA BUDYNKU HALI ZBIORNIKÓW SOKÓW WRAZ Z ROZBUDOWĄ ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURY DLA "SAMBOR" W MIEJSCOWOŚCI SAMBORZEC

Opis: Dla budynku o powierzchni 1 100 m2 zaprojektowano:
- sieci zewnętrzne kanalizacji deszczowej, sanitarnej, przyłącz wodociągowy,
- instalacje wod-kan,
- doprowadzenie z budynków sąsiednich oraz rozprowadzenie instalacji pary, sprężonego powietrza.

 

 

 

 

 

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY DLA BUDYNKU CHŁODNI OWOCÓW Z CZĘŚCIĄ SOCJALNĄ DLA "ZŁOTY SAD" W MIEJSCOWOŚCI SAMBORZEC 

Opis: Dla budynku o powierzchni 1 681 m2 zaprojektowano:
- sieci zewnętrzne kanalizacji deszczowej, sanitarnej, przyłącz wodociągowy,
- ogrzewanie części socjalnej oparte o pompę ciepła powietrze-woda,
- instalacje wod-kan,
- instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej

 

 

 

 

 

PROJEKT ODWODNIENIA PŁYTY BOISKA STADIONU RESOVII RZESZÓW DLA CWKS RESOVIA

Opis: Zaprojektowano drenaż terenu przygotowywanego pod boczne boisko CWKS Resovia w postaci dwóch kolektorów zbiorczych i sieci gałązek drenarskich, odprowadzających wode gruntową oraz opadową do sieci miejskiej kanalizacji deszczowej - Inwestycja Zrealizowana

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKT DRENAŻU OPASKOWEGO BUDYNKU WIELORODZINNEGO W BOGUCHWALE DLA SPÓŁDZIELNI "CENTRUM" W BOGUCHWALE

Opis: Zaprojektowano drenaż opaskowy budynku wielorodzinnego wraz z kompletną systemową izolacją przeciwwilgociową fundamentów oraz ich dociepleniem.

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKT DRENAŻU OPASKOWEGO BUDYNKU WIELORODZINNEGO W RZESZOWIE PRZY UL. SIENKIEWICZA DLA RZESZOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

Opis: Zaprojektowano drenaż opaskowy budynku wielorodzinnego wraz z pionową izolacją ścian fundamentowych budynku. Ze względu na niekorzystną głębokość sieci kanalizacyjnej w stosunku do budynku zaprojektowano przepompownie wód drenażowych.

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA, CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO ORAZ WĘZŁA CIEPLNEGO W BUDYNKU ADMINISTRACYJNYM DLA MGR INŻ. HENRYK BURY - BURY TECHNOLOGIES WRAZ Z WYKONANIEM W/W ZAKRESU

Opis: Zrealizowano projekt oraz wykoanwstwo instalacji centralnego ogrzewania, grzejnikowego, z rodziałem dolnym oraz instalacji ciepła techologicznego wraz z podwęzłem pompwym rozdzielaczowym.

 

 

 

 

 

 

 

ROBOTY MODERNIZACYJNE INSTALACJI SANITARNYCH I HVAC NA ZAKŁADZIE PRODUKCJI LEKÓW SANOFI-AVENTIS W RZESZOWIE

Opis:W skład wykonywanych przez P.P.I. "ELMARR" weszła modernizacja:
- instalacji wod -kan, projekt wykonawczy oraz wykonawstwo,
- przyłączy wod - kan, projekt wykonawczy oraz wykonawstwo,
- instalacji c.o. - projekt wkonawczy oraz wykonawstwo,
- instalacji parowej i kondensatu - projekt wykonawczy oraz wykonawstwo,
- instalacja sprężonego powietrza - wykonawstwo
- instalacja p.poż - tryskaczowa - koncepcja pojektowa oraz wykonawstwo
- kompletna modernizacja wentylatorni - wykonawstwo

 

 

 

 

PROJEKT TERMOREGULACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA BUDYNKU WIELORODZINNEGO SPORTOWA 6B

Opis:Wykonano projekt wykonawczy kompleksowej termomodernizacji instalacji centralnego ogrzewania oparty o armaturę "Oventrop" wraz z niezbędnymi uzgodnienami.

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKTY MODERNIZACJI INSTALACJI CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ DLA BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH NA ZLECENIE RZESZOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

Opis:Wykonano wizje lokalne, opracowania projektowe, oraz przygotowano do realizacji dokumentacje dla budynków wielorodzinnych:
- Sieniewicza 1, 18b
- Kosynierów 18,22,23,25
- Piotra Skargi 2,5,7
- Kochanowskiego 12
- Konopnickiej 1
- Rycerska 5,7,13
- Malczewskiego 2,4,6,7,8,9,10,11,13,15

 

 

 

 

PROJEKT ROZBUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ DLA OSIEDLA DOMÓW JEDNORODZINNYCH W MIEJSCOWOŚCI TRZEBOWNISKO

Opis: Opracowano projekt rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla 10 budynków jednorodzinnych wraz z niezbędnymi uzgodnieniami.

 

 

 

 

 

 

 

ZAPROJEKTOWANIE ORAZ WYKONANIE INSTALACJI WENTYLACJI, CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO I WODY LODOWEJ DLA BUDYNKU SIECURITY OFFICE W RZESZOWIE PRZY UL. KAROWEJ

Opis: Przygotowano rozwiązania projektowe oraz wykonano instalacje sanitarne uwzględniając potrzeby konkretnych najemców