ul. Mikołaja Reja 12
35-211 Rzeszów
502 046 602
691 631 638
Realizacje Wykonawcze

 


 

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI MATYSÓWKA

 

Opis: Wykonano kolektor kanalizacji sanitarnej DN200 wraz z przyłączami domowymi do 21 budynków mieszkalnych.

 

 

 

 

  

 

 

WYKONANIE KOMPLETNEJ INSTALACJI DO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ NA ZAKŁADZIE PRODUKCJI LEKÓW SANOFI-AVENTIS W RZESZOWIE

Opis: W toku prac wykonano:
- projekt warsztatowy,
- instalację spawaną oparta o rury AISI 316 polerowane wewnętrznie do Ra<0,8um, armatura membranowa,
- dostosowanie instalacji do wytycznych FDA i FM Global
- uruchomienie i wdrożenie instalacji,

 

 

  


BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI KOLBUSZOWA-NOWA WIEŚ

Opis: W zakresie PPI "ELMARR" znalazło się:
- przedłużenie kolektora ściekowego DN200 oraz kolektora tłocznego PE160
- wykonanie przyłączy do budynków mieszkalnych

 

 

 

 

 

 

 

 

WYKONANIE INSTALACJI TRYSKACZOWEJ DLA SZAF P.POŻ. NA ZAKŁADZIE PRODUKCJI LEKÓW SANOFI AVENTIS W RZESZOWIE

Opis: Wykonano zabezpieczenie szaf p.poż. w formie instalacji tryskaczowej z rur stalowch czarnych łączonych na kształtki rowkowe Victualic

 

 

 

 

 

 

 

 

BUDOWA PRZYŁĄCZY ORAZ SIECI WEWNĘTRZNYCH NA BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W NOWYM SĄCZU - PIERWSZY W POLSCE OBIEKT REALIZOWANY W FORMULE PARTNERSTWA PRYWATNO-PUBLICZNEGO

Opis: W zakresie wykonawstwa PPI "ELMARR" jest realizacja:
- przedłużenia sieci oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych,
- przedłużenia sieci oraz przyłącza wodociągowego z rur żeliwnych,
- przyłącza kanalizacji deszczowej,
- wewnętrznych części w/w sieci

 

 

 

 

 

INSTALACJA CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO I WODY LODOWEJ W BUDYNKU KAROWA OFFICE W RZESZOWIE

Opis: Zrealizowano instalacje ciepła technologicznego i wody lodowej do zasilania klimakonwektorów dla poszczególnych najemców budynku Karowa Office w Rzeszowie

 

 

 

 

 

 

 

 

 ODWODNIENIA BUDYNKU WIELORODZINNEGO PRZY ULICY RAGINISA W RZESZOWIE NALEŻĄCEGO DO RZESZOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

Opis: Zrealizowano drenaż opaskowy budynku wielorodzinnego wraz z kompletną izolacją przeciwwilgociową fundamentów dla RSM Rzeszów

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTALACJA ABSORPCYJNEJ GAZOWEJ POMPY CIEPŁA NA POTRZEBY BADAŃ NAUKOWYCH DLA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ

Opis: Zrealizowano kompletną hydrauliczną instalację absorbcyjnej pompy ciepła wraz z przyłączem gazowym na potrzeby Pracowni Odnawialnych Źródeł Energii na Politechnice Rzeszowskiej

 

 

 

 

 

 

 

INSTALACJA CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO I WODY LODOWEJ NA BUDYNKU LOTNISKOWEJ STRAŻY POŻARNEJ - PORT LOTNICZY JASIONKA-RZESZÓW - CZĘŚĆ INSTALACJI ZREALIZOWAN ANA DACHU

Opis: Zrealizowano dachową część instalacji ciepła technologicznego i wody lodowej wraz z izolacją i oblachowaniem w/w.

 

 

 

 

 

 

 

 REMONT ODCINKA SIECI CIEPŁOWNICZEJ UMIESZCZONEJ W KANALE W OBREBIE BUDYNKU WIELORODZINNEGO STARZYŃSKIEGO 1 W RZESZOWIE

Opis: Dokonano odkrywki żelbetowego kanału ciepłowniczego, wymieniono uszkodzone rurociągi z rur stalowych, wykonano izolację rurociągów oraz uszczelnienie kanału.

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTALACJA WODY LODOWEJ ORAZ PODWĘZEŁ CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO DO ZASIELANIA KURTYN POWIETRZNYCH SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO SZPITALA NR.2 W RZESZOWIE UL. LWOWSKA

Opis: Wykonano instalację wody lodowej z rur Uponor MLC oraz stalowych bez szwu. Zaprojektowano i wykonano podwęzeł ciepła technologicznego oparty o wymiennik ciepła woda/glikol na potrzeby kurtyn powietrznych zrealizowanych na podjeździe dla karetek.

 

 

 

 

 

 

ROBOTY MODERNIZACYJNE INSTALACJI SANITARNYCH I HVAC NA ZAKŁADZIE PRODUKCJI LEKÓW SANOFI-AVENTIS W RZESZOWIE

Opis:W skład wykonywanych przez P.P.I. "ELMARR" weszła modernizacja:
- instalacji wod -kan, projekt wykonawczy oraz wykonawstwo,
- przyłączy wod - kan, projekt wykonawczy oraz wykonawstwo,
- instalacji c.o. - projekt wkonawczy oraz wykonawstwo,
- instalacji parowej i kondensatu - projekt wykonawczy oraz wykonawstwo,
- instalacja sprężonego powietrza - wykonawstwo
- instalacja p.poż - tryskaczowa - koncepcja pojektowa oraz wykonawstwo
- kompletna modernizacja wentylatorni - wykonawstwo

 

 

 

 

MODERNIZACJA WĘZŁA CIEPLNEGO NA ZAKŁADZIE PRODUKCJI LEKÓW SANOFI-AVENTIS RZESZÓW

Opis: Opracowano projekt modernizacji części hydraulicznej oraz automatyki węzła cieplnego, nastepnie prace w zakresie jaki obejmował projekt zostały przez nas wykonane.

 

 

 

 

 

 

 

 

ODZYSK GLIKOLOWY DO CENTRAL WENTYLACYJNYCH GOODRICH AEROSPACE TAJĘCINA K. RZESZOWA

Opis: Zrealizowano odzysk glikolowy dla potrzeby central wentylacyjnych z rur stalowych spawanych metodą TiG oraz roboty towarzyszące.

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA ORAZ CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO DLA POTRZEB WENTYLACJI HIPERMARKETU TESCO W GALERII OLIMPIA W BEŁCHATOWIE

Opis: Zrealizowano instalacje centralnego ogrzewania grzejnikowego oraz ciepła technologicznego zasilającą centrale wentylacyjne oraz rooftopy na obiekcie, wraz z podwęzłem cieplnym dla hipermarketu. Instalacja zrealizowana z rur stalowych oraz Uponor MLC.

 

 

 

 

 

 

INSTALACJE SANITARNE NA OBIEKCIE GALERIA RZESZÓW CITY CENTER

Opis:Na obiekcie zrealizowano m.in:
- instalacja centralnego ogrzewania dla Hotelu Rzeszów
- instalacja wody technologicznej dla central wentylacyjnych na potrzeby kuchni hotelu
- instalacja wody technologicznej dla potrzeb klimatyzacji systemu freonowego o zmiennym przepływie czynnika Mitsubishi
- instalacja wody technologicznej zasilającej pompy ciepła w lokalu "C&A"
- instalacja ciepła technologicznej zasilającego odbiorniki ciepła w lokalu "Piotr i Paweł"
- wiele innych

 

 

 

 

 

MODERNIZACJA INSTALACJI WĘZŁA WODY LODOWEJ DLA SANOFI-AVENTIS RZESZÓW

Opis:Wykonano modernizacje wody lodowej polegającej na podłączeniu do istniejącej instalacji dwóch agregatów wody lodowej o mocy chłodniczej 1,2MW każdy wraz z niezbędną armaturą.

 

 

 

 

 

 

 

BUDOWA INSTALACJI CENTRALNEJ CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ WRAZ Z MODERNIZACJĄ INSTALACJI GAZOWEJ W BUDYNKU WIELORODZINNYM MIKOŁAJCZYKA 8 W RZESZOWIE

Opis:Wykonano modernizacje instalacji ciepłej wody użytkowej poprzez zmiane zasilania z indywidualnych podgrzewaczy przepływowych na węzeł wymiennikowy. Wykonano poziomy nowej instalacji, piony poprowadzono przez nieużywane kanały spalinowe, wykonano podejścia do wewnętrznych instalacji cwu w mieszkaniach.

 

 

 

 

 

 

 

ROZBUDOWA SIECI WODODCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI MATYSÓWKA

Opis:Wykonano rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Matysówka oraz 21 przyłączy wodociągowych o łącznej długości 560m z rur PE o średnicach 32 - 63mm.

 

 

 

  

 

 

 

BUDOWA INSTALACJI WODY LODOWEJ ORAZ CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO NA POTRZEBY TECHNOLOGII CYKLOTRONU DO PRODUKCJI RADIOFARMACEUTYKÓW - ECKERT & ZIEGLER EURO PET W OŻAROWIE MAZOWIECKIM

Opis:Wykonano instalacje technologiczne na potrzeby Cyklotronu wytwarzającego cząstki promieniotwórcze wykorzystywane w farmacji.

 

 

 

 

 

 

 

 

BUDOWA INSTALACJI CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ W BUDYNKU WIELORODZINNYM REJTANA 1D

Opis:Wykonano modernizacje instalacji ciepłej wody użytkowej poprzez zmiane zasilania z indywidualnych podgrzewaczy przepływowych na węzeł wymiennikowy. Wykonano poziomy nowej instalacji, piony poprowadzono przez nieużywane kanały spalinowe, wykonano podejścia do wewnętrznych instalacji cwu w mieszkaniach.  

 

 

 

 

 

 

BUDOWA I PRZEBUDOWA SIECI W OBRĘBIE OBIEKTU HANDLOWEGO SPAR ZAŁĘŻE

Opis:W toku inwestycji wykonano:
- przekładki sieci gazowych niskiego ciśnienia PE 40, PE 50, PE 63,
- przekładkę sieci wodociągowej zasilającej osiedle Rzeszów - Załęże PE160,
- kanalizacja deszczowa,
- kanalizacja sanitarna,
- przyłącz sieci wodociągowej,
- przyłącz sieci gazowej.

 

 

 

 

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI HERMANOWA - CZERWONKI

Opis: Wykonano budowę sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Hermanowa - Czerwonki z rur PE w zakresie średnic PE 40 - PE 110 i długości 2400m.

 

 

 

 

 

 

  

WSK RZESZÓW - ROZBUDOWA INSTALACJI PAROWEJ DO ZASILANIA NAGRZEWNIC WENTYLACYJNYCH

Opis:Na wydziale W-68 WSK Rzeszów wykonani modernizację instalacji parowej dla celów nagrzewnic w centralach wentylacyjnych obsługujących malarnie. Instalację wykonano w oparciu o rury stalowe czarne bez szwu łączone przez spawanie i armaturę Gestra Polonia.

 

 

 

 

 

 

 

ZAPROJEKTOWANIE ORAZ WYKONANIE INSTALACJI WENTYLACJI, CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO I WODY LODOWEJ DLA BUDYNKU SIECURITY OFFICE W RZESZOWIE PRZY UL. KAROWEJ

Opis: Przygotowano rozwiązania projektowe oraz wykonano instalacje sanitarne uwzględniając potrzeby konkretnych najemców

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTALACJA PRZECIWPOŻAROWA PIONÓW NAWODNIONYCH W BUDYNKACH WIELORODZINYCH RZESZOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

Opis:Wykonano instalację pionów nawodnionych opartą o rury stalowe ocynkowane łączone przez gwintowanie oraz kształtki rowkowane Victualic:
- Bohaterów 44
- Malczewskiego 2
- Siemieńskiego 17B
- Krakowska 18F
- Solarza 6
- Witkacego 3

 

 

 

 

MODERNIZACJA KOTŁOWNI GAZOWEJ I WĘZŁA CIEPLNEGO WRAZ Z MONTAŻEM KOTŁA GAZOWEGO O MOCY 1,2MW

Opis: Wykonano kompletną modernizację kotłowni i węzła cieplnego uwzględniając zwiększoną moc i zapotrzebowanie oraz montaż nowego kotła gazowego De Dietrich o mocy 1,2MW wraz z systemem spalinowym

 

 

 

 

Oprócz w/w tematów realizujemy wiele pomniejszych inwestycji z zakresu projektowania i wykonawstwa sieci i instalacji sanitarnych.